Obytný vůz

Mercedes RAPIDO

Pokyny před jízdou
1.
 Zavřít a zajistit všechny dvířka, okna a střešní vikýře
2. Zajistit všechny volně pohybující se předměty
3. Uzavřít plynové lahve
4. Vizuální kontrola kol
5. Kontrola venkovního  osvětlení auta
6. Uzamknout venkovní schránky
7. Kontrola  markýzy