Časté dotazy

1. Co je a co není zahrnuto v ceně pronájmu
Cena za pronájem  se skládá z denního tarifu  a tarifu  za ujeté kilometry. Všechny tyto ceny u každého vozidla najdete v rubrice  Ceník. V této ceně je pojištění vozidel pro celou Evropu a dálniční známky pro Českou republiku. Každý zákazník platí spotřebované pohonné hmoty.

2. Jak vysokou mám spoluúčast za škodu v případě mnou způsobené havárie?
V případě Vámi zaviněné havárie je částka, jíž ručíte za případnou škodu stanovena ve výši 5.000,- Kč.

3. Co mám dělat v případě, že havaruji na území ČR?
Vždy zavolejte policii. Bez policejního hlášení je pojištění vozidla neplatné a za vzniklou škodu pak ručíte v plném rozsahu Vy. Současně informujte okamžitě telefonicky autopůjčovnu, která s Vámi domluví další postup.

4. Co mám dělat v případě, že havaruji v zahraničí?
Postup je stejný v celé Evropě. Vždy je nezastupitelná účast policie. Součástí dokladů, které přebíráte při zapůjčení vozidla je i zelená karta, kterou společně s malým technickým průkazem předložíte policii. Současně informujte okamžitě telefonicky autopůjčovnu, která s Vámi domluví další postup.

5. Může pronajatý vůz řídit více řidičů?
Ano může, ale pouze za podmínky, že tito jsou při zapůjčení předem nahlášeni autopůjčovně. V případě, že náhradní řidiči nebudou předem ohlášeni autopůjčovně a dojde k havárii vozidla během jejich řízení, odpovídají pak za vzniklou škodu v plné výši.

6. Jak postupovat, když si na cestě z jakéhokoli důvodu budu přát prodloužení zapůjčení vozidla?
V daném případě je třeba se kdykoli telefonicky ozvat autopůjčovně před vypršením lhůty stanovené k navrácení vozidla a vyžádat si souhlas autopůjčovny tak, abyste se vyhnuli případné penalizaci a smluvní pokutě za opožděné vrácení vozidla.

7. Jaké doklady předkládám v případě silniční kontroly orgány policie?
Občanský průkaz nebo pas, řidičský průkaz (evropský či mezinárodní) a doklady od vozu (malý technický průkaz – OTP), povinné ručení + zelená karta (v zahraničí).